Kalndzirnavās izveidota radoša skatu platforma

10/10/2023

Skatu platformā uz dzirnavu ēkas vaļņa ikviens ir aicināts:

Projekta „Radošas skatu platformas izveide Burtnieku pagasta Kalndzirnavās” ietvaros ir atjaunoti vējdzirnavu mūri un veikta dzirnavu lodziņu apdare. Ārējās kāpnes ir aprīkotas ar funkcionālu rokas balstu. Arī senais dzirnavu valnis ir labiekārtots – uzstādīti atbilstoša dizaina soli, informācijas stendi, skatu rāmis un solārais apgaismojums.

Projekta Nr. 22-09-AL29-A019.2201-000004 kopējās attiecināmās izmaksas ir 29332,25 EUR – no tiem 26399,03 EUR ir ELFLA finansējums, un 2933,22 EUR – Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums.