Kalndzirnavās izveidota radoša skatu platforma

10/10/2023

Projekta „Radošas skatu platformas izveide Burtnieku pagasta Kalndzirnavās” ietvaros ir atjaunoti vējdzirnavu mūri un veikta dzirnavu lodziņu apdare. Ārējās kāpnes ir aprīkotas ar funkcionālu rokas balstu. Arī senais dzirnavu valnis ir labiekārtots – uzstādīti atbilstoša dizaina soli, informācijas stendi, skatu rāmis un solārais apgaismojums.

Skatu platformā uz dzirnavu ēkas vaļņa ikviens ir aicināts:

Darbus bija iespējams veikt pateicoties piesaistītajam finansējumam, Finanšu projekta Nr. 22-09-AL29-A019.2201-000004, kopējās attiecināmās izmaksas ir 29332,25 EUR – no tiem 26399,03 EUR ir ELFLA finansējums, un 2933,22 EUR – Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu realizēja biedrība Kalndzirnavas.

Paldies par atbalstu un sadarbību biedrībai “No Salacas līdz Rūjai”, Zemkopības ministrijai, Lauku atbalsta dienestam un ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai!

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Nacionālais attīstības plāns | Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai | LEADER