Kalndzirnavās uzsākta radošas skatu platformas izveide

28/07/2023

Senās vējdzirnavās šovasar redzama rosība, dzirnavas sagaidījušas būvniekus. Būvdarbi tiek veikti projekta „Radošas skatu platformas izveide Burtnieku pagasta Kalndzirnavās” ietvaros. Uz vējdzirnavu ēkas 2m augstā, 3,7m platā vaļņa ZR pusē paredzēts iekārtot skatu platformu.

Lai sasniegtu projekta mērķi – izveidotu drošu, apmeklētājiem ērti pieejamu skatu platformu, paredzēts:

Būvdarbus, saskaņā ar tirgus izpētes rezultātiem, veic būvkomersants SIA „Warss+”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 29332,25 EUR, no tiem 26399,03 EUR LEADER finansējums un 2933,22 EUR Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada novembrim.

Biedrība Kalndzirnavas